در سال های اخیر، بسیاری از سازمان ها کوشیده اند با تکیه بر قابلیت های متنوع و متعدد فناوری های نوین دیجیتالي (همانند رایانش اجتماعی، رایانش موبایلی، رایانش ابری و رایانش تحلیل داده و اینترنت اشیاء) کسب و کار خود را متحول سازند. بخش قابل توجهی از این سازمان ها، همانند بانک ها، بیمه ها، خودروسازها، خرده فروش ها، هتل ها، شرکت های حوزه نفت، گاز و پتروشیمی، شهرداری ها و سایر سازمان های بخش عمومی و دولتی، دیجیتالی متولد نشده اند، اما با بهره گیری از فناوری های دیجیتالی به دنبال دستیابی به سطوح بالاتر عملکرد، بهره وری، نوآوری و رضایت مشتری هستند. گروه دیگری از سازمان ها نیز وجود دارند که از ابتدای حیات خود، دارای ماهیت دیجیتالی بوده و به بیان دیگر، بر بستر فناوری های اطلاعاتی متولد شده و توسعه یافته اند. این گونه کسب و کارها نیز به دنبال بهبود وضعیت رقابتی خویش، در محیط کسب و کارهای دیجیتالی هستند.

•   افزایش آگاهی و بینش در بدنه مدیریتی سازمان‎های کشور در خصوص اهمیت و جایگاه تحول دیجیتالی
•   بهبود و ارتقای فرهنگ ارزش‎آفرینی دیجیتالی در فضای کسب‎و‎کار کشور
•   تشویق سازمان ها به انجام فرآیند خودارزیابی و شناسایی نقاط ضعف و فرصت های بهبود خود در زمینه تحول دیجیتالی
•   ارزیابی وضعیت تحول دیجیتالی شرکت‎کنندگان در جایزه توسط داوران خبره و ارائه گزارش بازخورد به سازمان‎ها در راستای بهبود وضعیت تحول دیجیتالی آن‎ها
•   شناسایی و معرفی سازمان های پیشروی کشور در حوزه تحول دیجیتالی
•   ایجاد اکوسیستم ارزیابی مستمر تحول دیجیتالی در کشور

•  شناسایی نقاط ضعف و فرصت های بهبود سازمان در مسیر تحول دیجیتالی
•  دریافت گزارش بازخورد از وضعیت بلوغ دیجیتالی سازمان و امکان مقایسه آن با متوسط صنعت در سطح داخلی و بین المللی
•  امكان بهره مندی از مشاوره متخصصان و خبرگان حوزه تحول دیجیتالي
•  امکان استفاده از تجارب موفق سازمان های ایرانی در زمینه تحول دیجیتالي
•   ارائه تجارب موفق سازمان های منتخب در کنفرانس ملی سیستم های اطلاعاتی
•  کسب جایزه ملی تحول دیجیتالی در دو سطح تندیس و تقدیرنامه
•  معرفی سازمان ها و مدیران منتخب در حوزه تحول دیجیتالی به جامعه علمی و حرفه ای کشور
•  ثبت نام برندگان در فهرست سالیانه جایزه و همچنین در گزارش های بازخورد

سازمان هاي متقاضي حضور در جايزه ملي تحول ديجيتالي، مي بايست مطابق با جدول زمانبندي جايزه، اقدام به ثبت نام، تكميل و ارسال فرم خود‎‎ارزيابي نمايند. سازمان‎ها، با انجام ثبت نام، اجازه شركت در هر سه محور جايزه را خواهند داشت؛ اگرچه مانعی برای شرکت در تنها یک یا دو محور از جایزه وجود ندارد.