در سال های اخیر، بسیاری از سازمان ها کوشیده اند با تکیه بر قابلیت های متنوع و متعدد فناوری های نوین دیجیتالي (همانند رایانش اجتماعی، رایانش موبایلی، رایانش ابری و رایانش تحلیل داده و اینترنت اشیاء) کسب و کار خود را متحول سازند. بخش قابل توجهی از این سازمان ها، همانند بانک ها، بیمه ها، خودروسازها، خرده فروش ها، هتل ها، شرکت های حوزه نفت، گاز و پتروشیمی، شهرداری ها و سایر سازمان های بخش عمومی و دولتی، دیجیتالی متولد نشده اند، اما با بهره گیری از فناوری های دیجیتالی به دنبال دستیابی به سطوح بالاتر عملکرد، بهره وری، نوآوری و رضایت مشتری هستند. گروه دیگری از سازمان ها نیز وجود دارند که از ابتدای حیات خود، دارای ماهیت دیجیتالی بوده و به بیان دیگر، بر بستر فناوری های اطلاعاتی متولد شده و توسعه یافته اند. این گونه کسب و کارها نیز به دنبال بهبود وضعیت رقابتی خویش، در محیط کسب و کارهای دیجیتالی هستند.

•   افزایش آگاهی و بینش در بدنه مدیریتی سازمان‎های کشور در خصوص اهمیت و جایگاه تحول دیجیتالی
•   بهبود و ارتقای فرهنگ ارزش‎آفرینی دیجیتالی در فضای کسب‎و‎کار کشور
•   تشویق سازمان ها به انجام فرآیند خودارزیابی و شناسایی نقاط ضعف و فرصت های بهبود خود در زمینه تحول دیجیتالی
•   ارزیابی وضعیت تحول دیجیتالی شرکت‎کنندگان در جایزه توسط داوران خبره و ارائه گزارش بازخورد به سازمان‎ها در راستای بهبود وضعیت تحول دیجیتالی آن‎ها
•   شناسایی و معرفی سازمان های پیشروی کشور در حوزه تحول دیجیتالی
•   ایجاد اکوسیستم ارزیابی مستمر تحول دیجیتالی در کشور

•  شناسایی نقاط ضعف و فرصت های بهبود سازمان در مسیر تحول دیجیتالی
•  دریافت گزارش بازخورد از وضعیت بلوغ دیجیتالی سازمان و امکان مقایسه آن با متوسط صنعت در سطح داخلی و بین المللی
•  امكان بهره مندی از مشاوره متخصصان و خبرگان حوزه تحول دیجیتالي
•  امکان استفاده از تجارب موفق سازمان های ایرانی در زمینه تحول دیجیتالي
•   ارائه تجارب موفق سازمان های منتخب در کنفرانس ملی سیستم های اطلاعاتی
•  کسب جایزه ملی تحول دیجیتالی در دو سطح تندیس و تقدیرنامه
•  معرفی سازمان ها و مدیران منتخب در حوزه تحول دیجیتالی به جامعه علمی و حرفه ای کشور
•  ثبت نام برندگان در فهرست سالیانه جایزه و همچنین در گزارش های بازخورد

سازمان هاي متقاضي حضور در جايزه ملي تحول ديجيتالي، مي بايست مطابق با جدول زمانبندي جايزه، اقدام به ثبت نام، تكميل و ارسال فرم خود‎‎ارزيابي نمايند. سازمان‎ها، با انجام ثبت نام، اجازه شركت در هر سه محور جايزه را خواهند داشت؛ اگرچه مانعی برای شرکت در تنها یک یا دو محور از جایزه وجود ندارد.

ثبت نام در جایزه