استقبال قابل توجه صنعت بانکداری از جایزه ملی تحول دیجیتالی
استقبال قابل توجه صنعت بانکداری از جایزه ملی تحول دیجیتالی تاکنون، 6 سازمان از صنعت بانکداری کشور، در نخستین دوره جایزه ملی تحول دیجیتالی ثبت نام نموده اند.
شایان ذکر است مهلت ثبت نام در جایزه، دوشنبه 20 دی ماه 1395 به پایان  می رسد.