مزیت شرکت در جایزه
  • شناسایی نقاط ضعف و فرصت ­های بهبود سازمان در مسیر تحول دیجیتالی
  • دریافت گزارش بازخورد از وضعیت بلوغ دیجیتالی سازمان و امکان مقایسه آن با متوسط صنعت در سطح داخلی و بین ­المللی
  • امكان بهره­ مندی از مشاوره متخصصان و خبرگان حوزه تحول دیجیتالي
  • امکان استفاده از تجارب موفق سازمان­ های ایرانی در زمینه تحول دیجیتالي
  • کسب جایزه ملی تحول دیجیتالی در دو سطح تندیس و تقدیرنامه
  • معرفی سازمان­ ها و مدیران منتخب در حوزه تحول دیجیتالی به جامعه علمی و حرفه­ ای کشور
  • ثبت برندگان در فهرست سالیانه جوایز و همچنین در گزارش ­های بازخورد