سوالات متداول

1-    آیا تنها سازمان های فعال در حوزه فناوری‎اطلاعات، امکان حضور در جایزه ملی تحول دیجیتالی را دارند؟
خیر؛ سازمان های فعال در صنایع مختلف (مانند بانک، بیمه، خودروسازی، خرده فروشی، گردشگری و هتل داری، نفت، گاز و پتروشیمی، شهرداری ها و سایر سازمان های بخش دولتی و خصوصی) که به طرق مختلف در فناوری های نوین دیجیتالی (مانند رایانش اجتماعی، رایانش موبایلی، رایانش ابری، تحلیل داده و کلان داده، رسانه ها و شبکه های اجتماعی) سرمایه گذاری کرده اند، می توانند در این جایزه شرکت نمایند.

2-    آیا کسب وکارهای اینترنتی (دیجیتالی) امکان حضور در جایزه ملی تحول دیجیتالی را دارند؟
در مجموع دو گروه از سازمان ها می توانند در جایزه ملی تحول دیجیتالی شرکت نمایند. گروه اول، سازمان هایی که الکترونیکی نیستند و دیجیتالی متولد نشده اند، اما با استفاده از فناوری های نوین دیجیتالی، در حال بهبود مدل کسب وکار، خدمات، محصولات و یا فرآیند های خود می باشند (مانند سازمان های فعال در صنایع بانک، بیمه، خودروسازی، خرده فروشی، گردشگری و هتل داری، نفت،گاز و پتروشیمی، شهرداری ها و سایر سازمان های بخش دولتی و خصوصی).
گروه دیگر، سازمان ها و کسب وکارهایی هستند که ماهیت دیجیتالی داشته و بر بستر اینترنت و فناوری های اطلاعاتی متولد شده اند (مانند کسب وکارهای اینترنتی که تجارت‎شان بر پایه برنامه کاربردی ، خرید و فروش الکترونیکی و مواردی از این قبیل استوار است). این گروه از کسب وکارها نیز می توانند در این جایزه شرکت نمایند.

3-    در جایزه ملی تحول دیجیتالی چه مواردی ارزیابی می شود؟
این جایزه، با توجه به محورهای تخصصی، در سه سطح، شرکت کنندگان را ارزیابی می نماید:
•    در محور زبدگی دیجیتالی، به ارزیابی بلوغ دیجیتالی سازمان می پردازد.
•    در محور نوآوری دیجیتالی، به ارزیابی یک ابتکار/ پروژه نوآورانه کاندیدا شده از سوی سازمان متقاضی می پردازد.
•    در محور رهبران دیجیتالی، به ارزیابی یک مدیر و یا رهبر دیجیتالی کاندیدا شده از سوی سازمان متقاضی می پردازد.

4-    سطح شرکت در جایزه ملی تحول دیجیتالی چگونه است؟
سطح شرکت در این جایزه، سازمانی است. درنتیجه، امکان ثبت نام انفرادی در محور رهبری دیجیتالی و یا نوآوری دیجیتالی وجود ندارد. بلکه سازمان، با ثبت نام در جایزه، به کاندیدا نمودن یک رهبر دیجیتالی و یا ایده نوآورانه خود می پردازد.

5-    آیا اندازه سازمان برای شرکت در جایزه ملی تحول دیجیتالی اهمیت دارد؟
خیر؛ هم سازمان های کوچک و متوسط  (تا 150 نفر پرسنل) و هم سازمان‎های بزرگ می توانند در این جایزه شرکت نمایند.

6-    آیا شرکت در جایزه ملی تحول دیجیتالی، مستلزم شرکت در هر سه محور تخصصی است؟
خیر؛ سازمان ها با انجام ثبت نام، امکان شرکت در هر سه محور تخصصی را خواهند داشت. در نتیجه، هر سازمان،  می تواند به انتخاب خود، در یک، دو و یا هر سه محور تخصصی جایزه شرکت نماید.

7-    آیا هزینه ثبت نام در جایزه ملی تحول دیجیتالی ثابت است و یا بستگی به شرکت در هریک از محورهای تخصصی دارد؟
هزینه شرکت در جایزه، تنها با توجه به اندازه سازمان (سازمان های کوچک و متوسط و یا سازمان های بزرگ) دریافت می شود. بنابراین تعداد محورهای تخصصی، که سازمان برای ارزیابی در آن ها شرکت می کند، در هزینه ثبت نام تاثیری ندارد.

8-    نحوه ثبت نام و دریافت فرم اظهارنامه برای شرکت در جایزه ملی تحول دیجیتالی چگونه است؟
در مرحله نخست، سازمان به انجام ثبت نام آنلاین در سایت جایزه می پردازد. سپس دبیرخانه جایزه، با سازمان تماس گرفته و فاکتور هزینه ثبت نام را صادر می نماید. پس از پرداخت هزینه، دفترچه خوداظهاری تحول دیجیتالی، به منظور بررسی دقیق، برای سازمان پست می شود. سپس سازمان ها با استفاده از نام کاربری و رمز عبوری که در اختیار آن ها قرار خواهد گرفت، وارد سایت جایزه شده و به صورت الکترونیکی پاسخ ها را وارد سایت می نمایند.

9-    آیا سوالات ارزیابی تشریحی هستند؟
خیر؛ سؤالات فرم ارزیابی به صورت پاسخ بسته هستند و سازمان از میان گزینه ها، متناسب ترین گزینه را با توجه به شرایط و وضعیت فعلی خود، انتخاب می نماید. بنابراین فرم اظهارنامه تشریحی نیست؛ اما درصورت لزوم، پاسخ های تشریحی، شواهد و اسناد مثبته اظهارات و مستندات تکمیلی توسط دبیرخانه جایزه از سازمان دریافت می شود. همچنین بخشی از این پاسخ ها، در قالب ارزیابی حضوری در محل سازمان، توسط داوران جایزه راستی‎آزمایی خواهد شد.

10- پرسشنامه خوداظهاری جایزه ملی تحول دیجیتالی، حاوی چه نوع و چه تعدادی از سؤالات می باشد؟
پرسشنامه خوداظهاری جایزه، در مجموع حاوی 71 سؤال (شاخص ارزیابی) است که 30 سؤال از آن، برای محور زبدگی دیجیتالی، 21 سؤال برای محور نوآوری دیجیتالی و 20 سؤال برای محور رهبران دیجیتالی در نظر گرفته شده است. همچنین پرسشنامه خوداظهاری جایزه، تشریحی نبوده و سؤالات به صورت پاسخ بسته و 5 گزینه ای هستند.

11- سبک سؤالات پرسشنامه خوداظهاری جایزه ملی تحول دیجیتالی چگونه است؟
به منظور آشنایی با سبک سؤالات پرسشنامه، در ادامه سؤالاتی به عنوان نمونه و به تفکیک محورهای تخصصی ارائه شده است:
1-    محور زبدگی دیجیتالی

1-1    درک رفتار، دیدگاه‎ها و انتظارات مشتریان
0-    ضرورت شناخت و درک رفتار، دیدگاه‎ها و انتظارات مشتریان در سازمان درک نشده و یا اعتقادی به آن وجود ندارد.
1-    سازمان به ضرورت شناخت و درک رفتار، دیدگاه‎ها و انتظارات مشتریان پی برده و به انجام پژوهش های پراکنده و غیرسیستمی در این زمینه می پردازد.
2-    فرایند شناخت و درک رفتار، دیدگاه‎ها و انتظارات مشتریان در برخی از بخش های سازمان به طور غیرمستمر، اما برنامه‎ریزی شده انجام می شود.
3-    سازمان به طور مستمر و مداوم، به انجام پژوهش هایی درباره رفتار، دیدگاه‎ها و انتظارات مشتریان می پردازد.
4-    فرایند مستمر بهینه ای به منظور شناخت یکپارچه رفتار، دیدگاه ها و انتظارات مشتریان در سراسر سازمان وجود دارد و دیدگاه های مشتریان به طور فعالانه، هدایتگر استراتژی های دیجیتالی سازمان است.
1-2    تدوین چشم انداز دیجیتالی سازمان
0-    ضرورت تعیین یک چشم انداز دیجیتالی در سازمان درک نشده و یا اعتقادی به آن وجود ندارد.
1-    سازمان به ضرورت تدوین یک چشم انداز دیجیتالی پی برده؛ اما هیچ اقدامی در این زمینه انجام نشده است.
2-    چشم انداز دیجیتالی سازمان مکتوب و ابلاغ شده است.
3-    چشم انداز دیجیتالی سازمان به نحو مناسبی توسط مدیران و کارشناسان درک شده و اعتقاد کافی به آن وجود دارد.
4-    چشم انداز دیجیتالی سازمان در یک فرایند مستمر مورد بررسی و بازنگری قرار می‎گیرد.
1-3    برنامه‎های دانش‎افزایی و توسعه مهارت های دیجیتالی در سازمان
0-    ضرورت ارائه آموزش در حوزه مهارت‎های دیجیتالی در سازمان درک نشده و یا اعتقادی به آن وجود ندارد.
1-    سازمان به ضرورت ارائه آموزش در حوزه مهارت‎های دیجیتالی پی برده؛ اما تا کنون هیچ‎گونه آموزش رسمی در این زمینه در ارائه نشده است.
2-    آموزش  مهارت‎های دیجیتالی به طور غیرمستمر، پراکنده و ضمیمه برنامه های آموزشی حوزه‎های دیگر (مانند آموزش های بازاریابی) ارائه می‎شوند.
3-    آموزش مهارت‎های دیجیتالی به طور برنامه‎ریزی شده و دارای عنوان و سرفصل مستقل، در برخی از بخش های سازمان ارائه می‎شوند.

2-    محور نوآوری دیجیتالی
2-1    حمایت های مالی از اعضای تیم جهت تحقق ایده ها
0-    ضرورت حمایت مالی از اعضای تیم جهت تحقق ایده هایشان درک نشده و یا اعتقادی به آن وجود ندارد.
1-    سازمان به ضرورت حمایت مالی از اعضای تیم جهت تحقق ایده هایشان پی برده؛ اما هیچ اقدامی در این زمینه انجام نشده است.
2-    حمایت مالی از اعضای تیم برای تحقق ایده هایشان، به طور پراکنده و غیرسیستمی انجام می شود.
3-    حمایت مالی از اعضای تیم جهت تحقق ایده هایشان به طور مستمر، مداوم و برنامه ریزی شده انجام می شود.
4-    فرایند بهینه ای به منظور حمایت مالی از اعضای تیم برای تحقق ایده هایشان وجود دارد و به طور مستمر ارزیابی می-شود.
2-2    قابلیت استفاده مجدد از ماژول های نرم افزاری درتوسعه ابتکار نوآوری دیجیتالی
0-     ضرورت قابلیت استفاده مجدد از ماژول های نرم افزاری درک نشده و یا اعتقادی به آن وجود ندارد.
1-    سازمان به ضرورت قابلیت استفاده مجدد از ماژول های نرم افزاری پی برده؛ اما هیچ اقدامی در این زمینه انجام نشده است.
2-    در برخی از حوزه های کاری تیم پروژه، قابلیت استفاده مجدد از ماژول های نرم افزاری به طور پراکنده و غیرسیستمی انجام می شود.
3-    در کلیه حوزه های کاری تیم پروژه، قابلیت استفاده مجدد از ماژول های نرم افزاری به طور مستمر، مداوم و برنامه ریزی شده انجام می شود.
4-    فرایند بهینه ای به منظور قابلیت استفاده مجدد از ماژول های نرم افزاری، وجود دارد و به طور مستمر ارزیابی می شود.
2-3    قابلیت مقیاس پذیری (scalability) ابتکار نوآوری دیجیتالی
0-    با توجه به ماهیت خاص نوآوری دیجیتالی مورد نظر، هیچگونه قابلیت مقیاس پذیری برای آن وجود ندارد.
1-    با وجود عدم مقیاس پذیری در شرایط فعلی، پتانسیل قابلیت مقیاس پذیری آن در آینده در نظر گرفته شده است.
2-    مقیاس پذیری در سطح محدود برای نوآوری دیجیتالی ارائه شده به طور بالفعل درحال حاضر وجود دارد.
3-    پتانسیل قابلیت مقیاس پذیری در سطح بالا برای نوآوری دیجیتالی در نظر گرفته شده اما به دلیل عدم وجود بازار کافی تاکنون بالفعل نشده است.
4-    در حال حاضر مقیاس پذیری در سطح بالا، برای نوآوری دیجیتالی ارائه شده به طور بالفعل وجود دارد.

3-    محور رهبران دیجیتالی
3-1    خلاقیت و نوآوری
0-    من ضرورت خلاقیت و نوآوری دیجیتالی در محصول، فرایند و مدل کسب وکار را درک نکرده و یا اعتقادی به آن ندارم.
1-    من به ضرورت خلاقیت و نوآوری دیجیتالی در محصول، فرایند و مدل کسب وکار پی برده و در امور مدیریتی خود، به طور موردی و غیرسیستمی از آن استفاده می کنم.
2-    من خلاقیت و نوآوری دیجیتالی در محصول، فرایند و مدل کسب وکار کار را در امور مدیریتی خود، به طور غیرمستمر اما برنامه ریزی شده به کار می بندم.
3-    من خلاقیت و نوآوری دیجیتالی در محصول، فرایند و مدل کسب وکار را در امور مدیریتی خود، به طور مستمر و مداوم به کار می بندم.
4-    من خلاقیت و نوآوری دیجیتالی در محصول، فرایند و مدل کسب وکار را در امور مدیریتی خود بهینه کرده ام و نتایج به کارگیری آن را به طور مستمر ارزیابی می نمایم.
3-2    فرهنگ سازی دیجیتالی
0-    من ضرورت فرهنگ سازی دیجیتالی مدیران ارشد، مشتریان همکاران و کارکنانم را درک نکرده و یا اعتقادی به آن ندارم.
1-    من به ضرورت برنامه ریزی فرهنگ سازی دیجیتالی مدیران ارشد، مشتریان، همکاران و کارکنانم پی برده و به طور موردی و غیرسیستمی از آن استفاده می کنم.
2-    من سازوکارهای فرهنگ سازی دیجیتالی مدیران ارشد، مشتریان، همکاران و کارکنانم را به طور غیرمستمر اما برنامه ریزی شده به کار می بندم.
3-    من سازوکارهای فرهنگ سازی دیجیتالی مدیران ارشد، مشتریان، همکاران و کارکنانم را  به طور مستمر، مداوم و سیستمی به کار می بندم.
4-    من سازوکارهای فرهنگ سازی دیجیتالی مدیران ارشد، مشتریان، همکاران و کارکنانم را بهینه کرده ام و نتایج به-کارگیری آن را به طور مستمر ارزیابی می نمایم.
3-3    مهارت های مدیریتی من
0-    ضرورت مهارت های مدیریتی شامل مهارت های رهبری تیم کاری، ارتباطی، همکاری شبکه ای، مدیریت پروژه و مالی را درک نکرده و یا اعتقادی به آن ندارم.
1-    من به ضرورت مهارت های مدیریتی شامل مهارت های رهبری تیم کاری، ارتباطی، همکاری شبکه ای، مدیریت پروژه و مالی پی برده و در امور مدیریتی خود، به طور موردی و غیرسیستمی از این مهارت ها استفاده می کنم.
2-    من مهارت های مدیریتی شامل مهارت های رهبری تیم کاری، ارتباطی، همکاری شبکه ای، مدیریت پروژه و مالی را در امور مدیریتی خود، به طور غیرمستمر اما برنامه ریزی شده به کار می بندم.
3-    من مهارت های مدیریتی شامل مهارت های رهبری تیم کاری، ارتباطی، همکاری شبکه ای، مدیریت پروژه و مالی را در امور مدیریتی خود، به طور مستمر، مداوم و سیستمی به کار می بندم.
4-    من مهارت های مدیریتی شامل مهارت های رهبری تیم کاری، ارتباطی، همکاری شبکه ای، مدیریت پروژه و مالی را در امور مدیریتی خود بهینه کرده ام و نتایج به کارگیری این مهارت ها را به طور مستمر ارزیابی می نمایم.